Naar boven ↑

Rechtspraak

Toevoeging aanvragen voor tuchtklacht

De mededelingen waren erop gericht een toevoeging te verkrijgen waar dat in beginsel niet mogelijk is, de mededeling over het hersenletsel was op zichzelf niet onjuist en vast is komen te staan dat verweerder goede grond had voor zijn stelling dat klager wat betreft de met betrokkene gemaakte tariefafspraken onjuist heeft gehandeld.