Naar boven ↑

Rechtspraak

Misbruik

(…) dat verweerder misbruik heeft gemaakt van gemeenschapsgeld en zich ongeoorloofd heeft verrijkt. Het staat vast dat verweerder voor de in r.o. 2.14 t/m 2.16 van de beslissing van de raad genoemde dossiers een toevoeging heeft aangevraagd. Verweerder betwist evenwel dat hij geen werkzaamheden heeft verricht. Iedere onderbouwing of bewijs van deze stelling ontbreekt echter, zodat het hof hieraan voorbij gaat. Voor zover verweerder in bewijsnood verkeert doordat een voormalig werknemer stukken uit dossiers zou hebben verwijderd, komt deze bewijsnood voor risico van verweerder. Dat deze dossiers dateren uit 2007 betekent, zoals gezegd, niet dat het handelen van verweerder niet ten grondslag kan worden gelegd aan het onderhavige dekenbezwaar.