Naar boven ↑

Rechtspraak

Toevoeging en tijd specificeren

(…) dat de handelwijze van verweerder zoals hij ter zitting heeft gemeld (“ik vraag standaard een toevoeging dan kan daar geen misverstand over bestaan. Ik houd wel mijn uren bij in een toevoegingszaak maar geef pas een specificatie aan de cliënt indien de toevoeging (achteraf) wordt ingetrokken”) voor verbetering vatbaar is. Immers in gevallen waarin eerst na geruime tijd (via een herbeoordeling of na afloop van de zaak) de toevoeging wordt ingetrokken, kan een niet eerder bekend gemaakte kostenopgave tot onbegrip bij een cliënt leiden. Van een zorgvuldig optredende advocaat in een zaak waarin een toevoeging is verstrekt mag verlangd worden dat hij de cliënt tijdig en schriftelijk op de mogelijkheid van een intrekking wijst en vervolgens de cliënt periodiek een urenspecificatie en kostenopgave verstrekt zodat de cliënt de gelegenheid krijgt om zijn eigen afweging te maken omtrent de financiële risico’s bij het doorzetten van de zaak. Ook overigens dient de advocaat tijdens de behandeling van de zaak zijn cliënt te wijzen op de mogelijkheid van gefinancierde bijstand indien de financiële omstandigheden van de cliënt daartoe aanleiding geven.