Naar boven ↑

Rechtspraak

Eigenmachtig toevoeging aanvragen

(…) is onvoldoende komen vast te staan dat verweerder volledig eigenmachtig met voorbijgaan aan klager een toevoeging heeft aangevraagd. Het hof acht daarbij van belang dat vaststaat dat verweerder voor klager een toevoeging heeft aangevraagd en dat hij dit alleen heeft kunnen doen indien hij de beschikking had over de voor de aanvraag relevante gegevens van klager (verg. art. 25 Wet op Rechtsbijstand). Blijkens de e-mail van klager aan verweerder (…) heeft verweerder die gegevens van mr. X ontvangen, die deze op zijn beurt van klager heeft gekregen. Mr. X trad op als gemachtigde van klager. Een andere relevante omstandigheid is dat indien een advocaat namens een rechtzoekende een aanvraag om een toevoeging indient bij de RvR, de rechtzoekende zelf vervolgens het besluit van de RvR op de aanvraag ontvangt. Dat klager geen besluit heeft ontvangen, is gesteld noch gebleken.