Naar boven ↑

Rechtspraak

Aandeelhouder naast curator klachtgerechtigd?

De raad is ervan uitgegaan dat klager heeft beoogd – uitsluitend – als privépersoon te klagen, maar heeft hem niettemin ontvankelijk geoordeeld. Voor zover verweerster deze beslissing bestrijdt met de stelling dat – uitsluitend – de curator in het faillissement van X. B.V. klachtgerechtigd is verwerpt het hof deze stelling. Het hof onderschrijft de beslissing van de raad en de daarvoor gegeven gronden, ertoe strekkende dat klager in zijn privé-hoedanigheid de bevoegdheid toekwam de klacht tegen verweerster in te dienen, nu hij – als indirect aandeelhouder – belang had bij de zakelijke resultaten van X. B.V. en ook bij de afwikkeling van het later uitgesproken faillissement. Verweerster heeft nog verwezen naar de bij het verweerschrift overgelegde ontslagbrieven (ondertekend door klager in zijn hoedanigheid van directeur van X. B.V.) ter adstructie van haar stelling dat niet klager maar uitsluitend de curator in het faillissement bevoegd tot de klacht is. Dat de klacht betreft een onjuist advies ten behoeve van X. B.V. ontneemt klager als privépersoon echter niet de bevoegdheid tot een klacht, om de genoemde reden dat hij als indirect aandeelhouder belang heeft bij het voorkomen van onjuiste adviezen aan X. B.V. en daardoor mogelijk opkomende schade. De omstandigheid dat klager óók directeur van X.B.V. was brengt hierin geen verandering.