Naar boven ↑

Rechtspraak

Excuus klopt, maar daarover wordt niet geklaagd

(…) overweegt het hof nog dat het de visie onderschrijft waarmee verweerder zijn verweer bij de deken afsloot, te weten: ‘Het is mijn fout geweest, te wijten aan mijn – relatieve – onervarenheid, dat ik niet in een begin stadium heb ingezien dat ik niet bij machte was de rol van dominus litis te behouden en ik, kort gezegd, niet op kon tegen mevrouw.’ Verweerder verbindt aan deze visie op zijn werkverhouding met klaagster de juiste gevolgtrekking dat hij had moeten terugtreden zodra bleek dat tussen hem en klaagster onoverbrugbare meningsverschillen ontstonden over de wijze waarop haar zaak aangepakt diende te worden. Maar dat hij dat niet heeft gedaan, dáárover wordt niet geklaagd.