Naar boven ↑

Rechtspraak

Wanneer in kracht van gewijsde? Vgl. art. 48a lid 2 Aw

(…) een beschikking houdende echtscheiding waartegen hoger beroep is ingesteld, gaat pas in kracht van gewijsde in de zin van art. 1:163 lid 3 BW, nadat de appelbeschikking in kracht van gewijsde is gegaan, ook in de gevallen dat het hoger beroep wellicht te laat is ingesteld; (…).

Idem HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1029.