Naar boven ↑

Rechtspraak

Mogelijkheid tot herstel geboden

Klaagster heeft de griffie van het hof over deze beslissing bij email van (…) in de Engelse taal geschreven en zij heeft bij emails van (…), in het Engels, bij email van (…) in de Nederlandse taal vertaald, beroep ingesteld (…) De email van 4 juni 2013 voldoet bovendien niet aan het vereiste in artikel 56 lid 3 van de Advocatenwet gesteld aan een beroepschrift. Daarin wordt bepaald dat het beroep met reden omkleed moet zijn. In de email van 4 juni 2013 wordt echter slechts gesteld dat de raad ‘had mistreated my complaint’, terwijl niet wordt uiteengezet wat er onjuist is aan de beslissing en waarom. Deze omschrijving kan niet dienen als toereikend beroepsgrond. Eerst in de email van 4 juli 2013 staan gronden voor het hoger beroep genoemd (deze email is vertaald in de email van 1 augustus 2013 en kan daarom in de beoordeling worden betrokken). Deze gronden zijn echter eerst ingediend na genoemde termijn van veertien dagen, en zelfs ná de gewone beroepstermijn van dertig dagen te rekenen vanaf 14 mei 2013. Uit artikel 56 lid 3 Advocatenwet volgt dat de gronden van het hoger beroep moeten worden aangevoerd binnen de appeltermijn. Dat is dus niet gebeurd.