Naar boven ↑

Rechtspraak

Ondertekening door andere griffier dan de zittingsgriffier

Klager heeft in elk geval tijdig voor de zitting van het hof de beschikking gekregen over het pv van de behandeling bij de raad. Het proces-verbaal bevat een zakelijke weergave van het besprokene en de aan het proces-verbaal gehechte pleitnota van klager. Klager vermeldt niet wat hij in het proces-verbaal mist of wat daarin onjuist zou zijn. De ondertekening door een andere griffier dan de zittingsgriffier maakt het proces-verbaal niet nietig.