Naar boven ↑

Rechtspraak

Kennelijke fout in naamsvermelding

De raad heeft ten onrechte (…) in de uitspraak niet de naam van X. vermeld als (mede-) klaagster, (…) Het hof zal dit verzuim herstellen (…). Klaagster sub 2 heeft verzocht om nietigverklaring van de beslissing van de raad. Dit verzoek honoreert het hof niet, omdat de beslissing in ieder geval tussen klager en verweerder rechtsgeldig is. Nu klachtonderdeel a wel gemotiveerd door de raad is beoordeeld, is er ook geen te respecteren belang, zodat het hof volstaat met herstel van deze kennelijke schrijffout.