Naar boven ↑

Rechtspraak

Wrakingsbeslissing nietig of non-existent?

Verweerster heeft de raad gewraakt. Het wrakingsverzoek is (…) afgewezen, (…). Zij betoogt dat deze beslissing non-existent dan wel nietig is zodat de zaak naar de raad moet worden teruggewezen om alsnog op het wrakingsverzoek, en eerst daarna op de dekenbezwaren, te beslissen (…). Het hof kan verweerster in haar betoog niet volgen. Gronden voor de non-existentie of nietigheid van de uitspraak die in overweging zouden kunnen worden genomen zijn gesteld noch gebleken. De enkele omstandigheid dat verweerster zich in de wrakingsbeslissing niet kan vinden is ontoereikend. Het hof heeft uit stukken niet kunnen opmaken dat verweerster met dit betoog mede bedoeld heeft appel tegen de wrakingsbeslissing in te stellen. Overigens staat het appelverbod voor wrakingsuitspraken in beginsel aan beoordeling daarvan in hoger beroep in de weg.