Naar boven ↑

Rechtspraak

Boos taalgebruik

Klachtonderdeel 10 tenslotte ziet kennelijk op de boze email van verweerder aan klager van 11 april 2012, waarin verweerder besluit met “Je gaat die lulkoek van zojuist intrekken anders stop ik definitief!!!!!!!!!!!!!!!!”, dit in reactie op een email van klager van diezelfde dag waarin klager aan verweerder verwijten maakte en kennelijk verwees naar een artikel over een terechtgewezen advocaat. Ook als daaraan vooraf is gegaan, zoals verweerder in zijn beroepschrift schrijft, dat hij al aan klager had aangegeven dat er sprake was van een vertrouwensbreuk en dat hij, verweerder, zo niet kon functioneren, dan nog betaamt het een advocaat niet zijn cliënt zo te schrijven als verweerder.