Naar boven ↑

Rechtspraak

Optreden voor jurist/tussenpersoon

Het hof stelt voorop dat, ook al bestond er mogelijk geen contractuele relatie tussen klaagster en verweerder, verweerder onmiskenbaar als advocaat voor klaagster heeft opgetreden, zodat de norm van art. 46 Advocatenwet van toepassing is op de relatie tussen verweerder en klaagster.