Naar boven ↑

Rechtspraak

Cliënt informeren over melding bij verzekeraar

Ter zitting bij de raad is al komen vast te staan dat verweerder de aansprakelijkstelling wel heeft doorgegeven aan zijn verzekeraar. (…) Gelet op de belangen van klaagster bij die melding mag een aansprakelijk gestelde advocaat degene die hem aansprakelijk stelt echter niet in het ongewisse laten over de vraag of aanmelding van een schadegeval heeft plaatsgevonden, hetgeen in het bijzonder geldt indien deze – zoals klaagster - uitdrukkelijk aanmelding bij de verzekeraar verlangt. Nu verweerder geruime tijd heeft geweigerd klaagster hierover in te lichten is de klacht in zoverre gegrond.

(HvD 10 januari 2014, 6828)