Naar boven ↑

Rechtspraak

Wraking wrakingskamer, maar geen nieuwe wrakingskamer

De wrakingskamer acht, mede gelet op de behandeling van en de beslissing op eerdere wrakingsverzoeken die verzoeker heeft ingediend met betrekking tot andere bij de HR aanhangig gemaakte zaken, het indienen van het onder 1.3 bedoelde wrakingsverzoek op deze gronden, die bestaan uit negatieve kwalificaties zonder dat daarvoor feitelijke gronden worden aangevoerd, kennelijk misbruik van recht. Samenstelling van een nieuwe wrakingskamer kan daarom achterwege blijven. Verzoeker zal in zijn wrakingsverzoek niet worden ontvangen.

(HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0922)

(HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2739)