Naar boven ↑

Rechtspraak

Onvolledig dossier

Het is aan partijen om in de procedure bij de raad de (relevante) stukken over te leggen die de basis vormen van het procesdossier (van de raad, het gaat in deze niet om procesdossiers in andere procedures). Kennelijk zijn het vonnis d.d. 7 oktober 2010 en de in het arrest d.d. 13 mei 2014 vermelde ontslagbrief d.d. 26 maart 2002 niet door partijen bij de raad ingebracht, zodat deze stukken geen deel uitmaakten van het procesdossier. Hieruit maakt het hof op dat, nu het tegendeel niet is gebleken, beide partijen en de raad beschikten over dezelfde procesdossiers. Dit beroep slaagt zodoende reeds daarom niet.