Naar boven ↑

Rechtspraak

De wijze van optreden ter zitting van plv voorzitter en raad

De wijze waarop de (plv. vz.) raad klaagster – (…) – ter zitting tegemoet is getreden en de wijze waarop de raad is omgegaan met het verzoek van klaagster om ter zitting een getuige te horen vormen niet een dergelijke schending, nu hieruit niet volgt dat geen sprake is geweest van een eerlijke en onpartijdige behandeling door de raad. Klaagster heeft gesteld dat de belangrijke pagina’s van de websites behorende bij de links die de raad volgens klaagster niet wenste te bekijken als producties deel uitmaakten van het procesdossier. Tegen deze achtergrond gaat het hof ervan uit dat de raad hiervan kennis heeft genomen. Voorts is het aan de raad om te beslissen omtrent het al dan niet horen van getuigen, (…). Dat klaagster het met de beslissing op haar verzoek niet eens was, betekent nog niet dat de raad met zijn beslissing een fundamenteel rechtsbeginsel heeft geschonden. Tot slot is de raad geen adviseur en hij is daarom terecht niet ingegaan op klaagsters verzoek om advies.