Naar boven ↑

Rechtspraak

Hoor en wederhoor

Klager is in persoon aanwezig geweest bij de zitting (…), waar zijn verzet werd behandeld. De raad heeft kennis genomen van het dossier (…). Onder meer in die pleitnota heeft klager opnieuw zijn arbeidsovereenkomst en de ontslagbrief (…) aan de orde gesteld. Daarnaast blijkt uit de voorzittersbeslissing dat de voorzitter uitgebreid kennis heeft genomen van de processtukken in de civiele procedure, waaronder het standpunt van klager over zijn arbeidsgeschil. Klager heeft dus voldoende gelegenheid gehad, en daarvan gebruik gemaakt, om zich over alle aspecten van het arbeidsgeschil uit te laten. Het beroep op schending van het recht op hoor en wederhoor faalt.