Naar boven ↑

Rechtspraak

Weigeren PV af te geven, gesloten stelsel rechtsmiddelen

In het aanvullend beroepschrift van 18 januari 2017 wordt geklaagd over de weigering van de raad om een proces-verbaal te verstrekken. Klager stelt dat dit de beslissing waarvan beroep nietig doet zijn. Het hof deelt die opvatting niet. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen staat aan het aannemen van nietigheid op deze grond in de weg. Schending van een fundamenteel rechtsbeginsel levert de weigering evenmin op. Klager is door de weigering immers niet in zijn verdediging geschaad alleen al niet omdat geen hoger beroep open staat. Bovendien is het proces-verbaal inmiddels verstrekt, maar door klager is niet aangevoerd dat de inhoud leidt tot het aannemen van schending van een fundamenteel rechtsbeginsel (…).

(HvD 24 augustus 2017, 170023, 170024)

(HvD 13 oktober 2017, 170072 en 170073)

(HvD 13 februari 2017, 160143)