Naar boven ↑

Rechtspraak

Schorsing ex art.60b na rapportage op grond van een verzoek art. 60c . Praktijkuitoefening niet behoorlijk op drie gebieden: kwaliteit van de rechtshulpverlening, de gang van zaken rond het aanvragen van toevoegingen en de financien.