Naar boven ↑

Rechtspraak

Het is niet gebleken dat verweerder op enige wijze inzicht heeft gegeven in de positie van klager en dat een juridische analyse en een daarop gebaseerde strategie met klager is afgestemd. Klager is nodeloos in een situatie gebracht dat onder grote druk moest worden beslist. Klacht gegrond; maatregel van berisping opgelegd.