Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht tegen advocaat wederpartij. Maatstaf. Grote mate van vrijheid advocaat bij behartigen belangen van zijn cliënt. Geen verplichting tot opnemen contact met iemand die op een bepaald punt door middel van een getuigenverklaring bewijs zou kunnen leveren voordat daarvan in een processtuk melding wordt gemaakt. Ongegrond.