Naar boven ↑

Rechtspraak

 

De advocaat heeft in het kader van een kort geding de voorzieningenrechter verzocht de kinderen te horen.

In correspondentie aan de voorzieningenrechter heeft de advocaat de indruk gewekt tevens voor de kinderen op te treden en geen gewag gemaakt van een in onderling overleg getroffen regeling doch verzocht om namens de cliënt en de kinderen vonnis te wijzen.

Het klachtonderdeel over het ten opzichte van de rechtbank onduidelijkheid laten bestaan over de positie van de advocaat en het gewekt hebben van de suggestie dat de advocaat mede de belangen van de kinderen behartigt en door vonnis te vragen acht de raad tuchtrechtelijk verwijtbaar. Voor het gegrond bevonden klachtonderdeel wordt de maatregel van enkele waarschuwing opgelegd.