Naar boven ↑

Rechtspraak

Verweerder is onvoldoende adequaat en actief opgetreden om de aanspraken van klaagster op kinderalimentatie zeker te stellen. Verweerder heeft op de vele pogingen van klaagster om contact te krijgen eveneens onvoldoende adequaat gereageerd.