Naar boven ↑

Rechtspraak

Verzet ongegrond. De tijd die is verstreken sinds de feiten waarover wordt geklaagd is meer dan drie jaar. Naar het oordeel van de raad is die termijn in de concrete omstandigheden van dit geval te lang. De klacht betreft de advocaat van de wederpartij. Verweerder behoefde in mindere mate rekening te houden met het eventuele voornemen van klagers om een klacht in te dienen.