Naar boven ↑

Rechtspraak

Vertrouwelijkheid confraternele correspondentie. Maatstaf overleggen correspondentie in rechte. Toestemming Deken. Belangenafweging. Vrijheid advocaat bij wijze waarop hij belangen van zijn cliënt behartigt. Grens ligt ondermeer hierin dat de advocaat geen feiten mag poneren waarvan hij de waarheid kent, of redelijkerwijs kan kennen. Klacht in conventie gegrond;klachtonderdeel (i) in reconventie gegrond; klachtonderdeel (ii) in reconventie ongegrond;legt aan verweerder in reconventie op de maatregel van enkele waarschuwing.

 

 

 

 

klacht in conventie gegrond;