Naar boven ↑

Rechtspraak

 

Advocaat wordt verweten de cliënt  niet ontraden te hebben hoger beroep in te stellen.

De advocaat heeft volgens klager verzuimd in hoger beroep niet alle bewijsstukken aan de rechter voor te leggen.

Het verzet is ongegrond.

Ten aanzien van het laatste klachtonderdeel sluit de Raad een misverstand niet uit.