Naar boven ↑

Rechtspraak

Het staat een advocaat vrij ter incassering van een vordering op een voormalige cliënt, nadat de wettelijk voorgeschreven procedures zijn doorlopen, een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis te doen executeren. Niet is gebleken van tuchtrechtelijk relevante omstandigheden die hadden moeten nopen rekening te houden met hetgeen er mis zou zijn gegaan toen de relatie met de cliënt werd beëindigd.