Naar boven ↑

Rechtspraak

 

Klacht tegen advocaat wederpartij over onjuiste feitenvermelding, onnodig grievende uitlatingen en het veroorzaken van onnodige kosten. Klacht alleen gegrond m.b.t. grievende uitlatingen voor zover deze betrekking hebben op het beschuldigen van een misdrijf. Daarvoor bestond onvoldoende feitelijke grondslag en het was niet doelmatig. Volgt enkele waarschuwing.