Naar boven ↑

Rechtspraak

 

Klager verwijt verweerder dat hij a) naar aanleiding van een beslissing van de raad van discipline heeft nagelaten de daarin beslechte kwestie financieel correct af te wikkelen en b) dat verweerder niet naar behoren met klager heeft gecommuniceerd. Beide klachtonderdelen gegrond. Verweerder heeft jegens klager hoogst onbetamelijk gehandeld en het vertrouwen in de advocatuur als beroepsgroep ernstig geschaad. Volgt schorsing voor één week.