Naar boven ↑

Rechtspraak

 

Klacht tegen advocaat wederpartij. De klacht dat verweerster onjuist zou hebben gehandeld door een procedure jegens klaagster te voeren, terwijl daartoe een grondslag ontbrak en verweerster daarbij slechts het oogmerk had om klaagster schade toe te brengen, wordt ongegrond verklaard nu daarvan niet is gebleken.