Naar boven ↑

Rechtspraak

Verzoek ex artikel 60b Advocatenwet.

Nu verweerder vanaf de aanvang van zijn praktijkvoering in 2007 tot op heden, hoewel hem herhaaldelijk uitdrukkelijk daarom is verzocht, heeft nagelaten informatie te verstrekken, waarnaar in de CCV-formulieren wordt gevraagd, geeft verweerder er geen blijk van zijn praktijk behoorlijk uit te oefenen.

Daarnaast is uit de aan de raad overgelegde stukken en uit hetgeen door de deken ter zitting op 7 september 2009 naar voren is gebracht, gebleken dat verweerder niet althans onvoldoende bereikbaar is.

Verzoek ex artikel 60b toegewezen. Schorsing voor onbepaalde tijd.