Naar boven ↑

Rechtspraak

Klager verwijt verweerster zijn belangen niet naar behoren te hebben behartigd. Aan verweerder wordt verweten dat hij onvoldoende toezicht heeft gehouden op de werkzaamheden van verweerster. De raad is van oordeel dat de gedragingen van verweerster niet tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn. De aanpak van verweerster komt de raad niet kennelijk onjuist voor. Daarnaast oordeelt de raad dat verweerder niet kan worden aangesproken op de behandeling van de zaak door verweerster.