Naar boven ↑

Rechtspraak

Klaagster verwijt verweerster haar belangen niet voldoende te hebben behartigd en niet te hebben gereageerd op verzoeken om contact met haar op te nemen. Daarnaast klaagt klaagster over het feit dat zij zonder overleg terecht is gekomen bij verweerster, terwijl zij door het Juridisch Loket verwezen was naar haar kantoorgenoot. De raad is van oordeel dat niet is gebleken dat door verweerster kennelijk onjuist is opgetreden en dat de belangen van de cliënt hierdoor zijn geschaad of konden worden geschaad. Wel is de raad van oordeel dat door verweerster niet voortvarend is gehandeld. De klachten zijn ongegrond.