Naar boven ↑

Rechtspraak

 

Verweerster heeft een aantal maanden als bedrijfsjurist bij een derde gewerkt en bleef daarnaast ook als advocaat werkzaam. Klacht in verband met het feit dat verweerster zich in een procedure zonder verplichte procesvertegenwoordiging voor die derde gepresenteerd heeft als legal counsel en zich niet bekend heeft gemaakt als advocaat. Klacht gegrond. In de gegeven omstandigheden kon verweerster haar hoedanigheid van advocaat niet afleggen. Volgt enkele waarschuwing.