Naar boven ↑

Rechtspraak

 Betreft klacht eigen client en dekenbezwaar. Stelselmatige schending van communicatieplicht met client, verzuim terugbetalen voorschot aan client, niet nakomen toezeggingen aan cliënt en deken, onbereikbaarheid, niet in staat praktijk uit te oefenenen. De klacht is gegrond. Omdat verweerder bij beslissing van gelijke datum van het tableau is geschrapt wordt geen verdere maatregel opgelegd.