Naar boven ↑

Rechtspraak

Klager komt in verzet van k.o. beslissing van de voorzitter. Klager verwijt verweerder dat hij rechtbank, hof en zijn advocaat opzettelijk onjuiste informatie heeft verschaft. Niet is komen vast te staan dat verweerder wist of moest weten dat de informatie onjuist was. Verzet ongegrond.