Naar boven ↑

Update

Nummer 8, 2021
Uitspraken van 01-04-2021 tot 19-05-2021

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates met twee uitspraken van het hof van discipline, twee uitspraken van de raad Arnhem-Leeuwarden en een beslissing van de raad Den Bosch.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSHE:2021:82: administratieve fout
Een brief met een negatief procesadvies is abusievelijk verzonden naar de wederpartij. De kernwaarde vertrouwelijkheid is hiermee geschonden, ook al is daaruit geen nadeel ontstaan en is het de vraag of de brief wel is geopend. Daarnaast is sprake van onzorgvuldig handelen. Het leidde tot een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRARL:2021:78: geheimhouding jegens rechtsbijstandverzekering
Advocaat heeft zonder instemming van klager/cliënt vertrouwelijke informatie en een negatief procesadvies aan de rechtsbijstandverzekeraar gezonden. Hiermee is niet gehandeld zoals het een behoorlijk advocaat betaamt. Omdat verweerster pas enkele weken daarvoor was beëdigd, er weinig begeleiding was, zij haar excuses had aangeboden en ter zitting inzicht toonde, werd geen maatregel opgelegd.

ECLI:NL:TAHVD:2021:86: informatieplicht bij proceshandelingen
Raad oordeelde in eerste aanleg onder meer dat advocaat niet voldoende had overlegd met zijn cliënt over het tijdens een getuigenverhoor te gebruiken op schrift gesteld stuk. Het hof bekrachtigde de beslissing met een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRARL:2021:75: medische gegevens overleggen
In een familiezaak legt de advocaat van de wederpartij stukken met medisch informatie van klaagster over. De stukken waren eerder door de man meegenomen uit de echtelijke woning. De raad overweegt dat de advocaat, mede gezien eerdere uitspraken van het hof waarin werd geoordeeld dat het overleggen van medische stukken gerechtvaardigd kan zijn, tot overlegging over kon gaan. De klacht werd ongegrond verklaard.

ECLI:NL:TAHVD:2021:84: faillissementscurator als klager
Hof beoordeelt de klacht van curatoren over de advocaat van de failliet in tegenstelling tot de raad Den Bosch wel ontvankelijk, maar kwam tot ongegrondverklaring. Een advocaat heeft een grote mate van vrijheid in de wijze van de belangenbehartiging. Tevens mag een advocaat afgaan op de informatie van zijn cliënt, waarbij wordt verwezen naar eerdere uitspraken van het hof.


Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

10. Procesrecht