Naar boven ↑

Update

Nummer 2, 2021
Uitspraken van 01-10-2020 tot 27-01-2021

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin opgenomen drie uitspraken van het hof van discipline en een uitspraak van de raad ’s-Hertogenbosch.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2021:3: bijstand tegen voormalige cliënt
In eerste aanleg overweegt de raad Arnhem-Leeuwarden dat het verweerder niet vrijstond tegen klager op te treden, omdat hij inmiddels deel uitmaakte van het kantoor dat eerder was opgetreden voor klager. Het hof oordeelde anders. De advocaat kon geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt omdat klager niet voorkwam in het computersysteem en de advocaat mocht afgaan op uitlatingen van zijn kantoorgenoot. Klacht alsnog ongegrond.

ECLI:NL:TAHVD:2021:9: cliënt onjuist geïnformeerd
In een civiele procedure geeft een advocaat aan dat bepaalde stukken altijd later nog kunnen worden ingebracht. Dit bleek niet het geval. Verweerder had er, zo overweegt het hof, rekening mee moeten houden dat er na comparitie van partijen geen gelegenheid meer was om stukken in het geding te brengen. De beslissing in eerste aanleg, waarbij dit klachtonderdeel ongegrond werd verklaard, wordt vernietigd met oplegging van een waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2021:17: onnodig gemaakte executiekosten
Het hof oordeelt in tegenstelling tot de raad ’s-Hertogenbosch dat minderjarige kinderen vertegenwoordigd door vader wel een klachtrecht toekomt. Advocaat van de vrouw legde executoir beslag op de bankrekening, waardoor de kinderen niet konden beschikken over gelden en dit geeft een eigen rechtstreeks belang. Het hof overweegt onder meer dat advocaat tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld, omdat zij had moeten begrijpen dat de executie geen recht zou doen aan de ontstane situatie en tot (meer) polarisatie leidde. De uitspraak van de raad werd gedeeltelijk vernietigd met oplegging van een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRSHE:2021:12: ontvankelijkheid klacht
Advocaat-generaal klaagt over advocaat die zich in zijn pleidooi in een strafzaak onheus en grievend jegens een slachtoffer zou hebben uitgelaten. Klaagster is, zo overweegt de raad, niet rechtstreeks in haar belang getroffen en de raad verklaart de klacht niet-ontvankelijk.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

10. Procesrecht