Naar boven ↑

Update

Nummer 13, 2021
Uitspraken van tot

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates met daarin opgenomen een uitspraak van het hof van discipline en drie uitspraken van een raad van discipline.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRARL:2021:172delen van vertrouwelijke informatie
Klaagster diende als zieke werkneemster bij een advocatenkantoor een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in, dat uiteindelijk werd afgewezen. Verweerder stuurde de niet-geanonimiseerde beschikking rond onder de advocaten aangesloten bij de regionale arbeidsrechtelijke  specialistenvereniging, met uitzondering van de arbeidsrechtadvocaten van het kantoor dat klaagster had ingeschakeld. De raad overwoog dat hiermee zeer gevoelige persoonlijke informatie zonder toestemming was verspreid en kwam tot een berisping.

ECLI:NL:TADRAMS:2021:193onvoldoende griffierecht voldaan
Bij een beroep op bezwaar heeft een kantoorgenoot van verweerder, een advocaat-stagiaire,  € 4 te weinig griffierecht betaald, waardoor de rechtbank tot een niet-ontvankelijkheid kwam. De raad overwoog dat er gelet op de omstandigheden van dit geval sprake was van een menselijke vergissing zonder tuchtrechtelijke verwijtbaarheid. Klacht ongegrond.

ECLI:NL:TADRARL:2021:185optreden tegen voormalige cliënt
Advocaat vraagt namens zijn cliënt het faillissement aan van een voormalige cliënt. Het verweer hield onder meer in dat klaagster met de bijstand had ingestemd. De raad komt na uitvoerige overwegingen aangaande de toepassing van gedragsregel 15 tot een berisping.

ECLI:NL:TAHVD:2021:155ontvankelijkheid klacht
Faillissementscuratoren klagen over het optreden van advocaten in opdracht van de failliet voor en tijdens haar faillissement. Het hof overweegt onder meer dat het werkzaamheden betrof verricht voorafgaande aan het faillissement. Met de raad Amsterdam komt het hof, onder verbetering van gronden, ook tot een niet-ontvankelijkheid.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

5. Advocaat en derden