Naar boven ↑

Update

Nummer 6, 2020
Uitspraken van 01-03-2020 tot 25-03-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn vier uitspraken geselecteerd; twee uitspraken van het hof van discipline, een uitspraak van de raad van discipline Den Bosch en een uitspraak van de raad Amsterdam.
Het Kenniscentrum Tuchtrechtspraak van de NOvA wenst u veel sterkte en wijsheid toe in deze barre tijd. Houdt u veilig!

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2020:51: verhouding rechtsbijstandsverzekeraar (1)
Bij het declareren aan de rechtsbijstandsverzekeraar hebben de twee verweerders werkzaamheden in rekening gebracht die uitdrukkelijk niet onder de dekking vielen. De omschrijving van deze werkzaamheden wekte de schijn van dekking. Ook werden in strijd met de gemaakte afspraken proceskosten geïncasseerd. De berisping en waarschuwing werden bekrachtigd.

ECLI:NL:TAHVD:2020:55: verhouding rechtsbijstandsverzekeraar (2)
Advocaat correspondeerde volgens de raad van discipline Den Haag richting een medewerkster  van de rechtsbijstandsverzekeraar onbehoorlijk, intimiderend en onwelwillend. Tevens wekte hij in de klachtprocedure ten onrechte de indruk dat de verzekeraar de kwestie niet had voorgelegd aan de geschillencommissie. Het hof bevestigde dat hier geen sprake was van gedrag dat een behoorlijk advocaat betaamt, maar veranderde de berisping wel in een waarschuwing. De opstelling tegen de verzekeraar was niet te scherp, maar jegens de medewerkster wel.

ECLI:NL:TADRSHE:2020:18: belangenverstrengeling
Gedragsregel 15 lid 3 geeft cumulatief drie voorwaarden voor het mogen optreden tegen een voormalige cliënt. Wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, behoeft dus geen instemming als bedoeld in lid 4 te worden gevraagd. Verweerster doet dit wel en klager geeft aan bezwaar te hebben. Nu toch wordt opgetreden, handelt de advocaat tuchtrechtelijk verwijtbaar en krijgt een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRAMS:2020:46: schriftelijke vastlegging werkzaamheden
In het kader van een echtscheidingsprocedure laat de advocaat na zijn werkzaamheden jegens zijn cliënt schriftelijk vast te leggen. Ook is er geen opdrachtbevestiging gemaakt. Het verweer dat een set brieven als zodanig kan gelden, wordt gepasseerd. Het werd een berisping.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat