Naar boven ↑

Update

Nummer 17, 2020
Uitspraken van 01-11-2020 tot 16-11-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

Inmiddels heeft een aantal aanpassingen  plaatsgevonden, waardoor de zoekfunctie aanmerkelijk is verbeterd. Vanaf nu is onder meer de volledige uitspraak zoals geplaatst op de website www.tuchtrecht.nl, opgenomen in het databestand, waardoor de zoekfunctie is uitgebreid. Mocht u tips en/of verbetersuggesties hebben, dan horen wij dit uiteraard graag.

De huidige nieuwsbrief meldt een selectie van drie uitspraken van het hof van discipline.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2020:233afgaan op mededeling cliënt
Klager verwijt advocaat slechte voorbereiding van de zitting, zodat de zaak wordt ingetrokken. De raad kwam tot een waarschuwing. Het hof daarentegen overweegt onder meer dat de advocaat mocht afgaan op de nadrukkelijke mededeling van cliënt en dat geen sprake is van een onzorgvuldige voorbereiding. De beslissing van de raad werd vernietigd.

ECLI:NL:TAHVD:2020:236schikkingsonderhandelingen
De raad legde een waarschuwing op nu in strijd met Gedragsregel 27 mededelingen zijn gedaan over schikkingsonderhandelingen. Het hof oordeelt anders. De in deze procedure betrokken advocaten hebben niet deelgenomen aan de schikkingsonderhandelingen. Volgens het hof is er geen aanleiding om ook het overleg tussen partijen onderling, dus zonder hun advocaten, onder onderhavige gedragsregel te brengen.

ECLI:NL:TAHVD:2020:230informatieplicht jegens cliënt 
Naast een groot aantal laakbare handelingen is de advocaat volledig tekortgeschoten in zijn informatieverplichting. O.a. op grond van het tuchtrechtelijk verleden van de advocaat in combinatie met onderhavige zaak kwam de raad tot een schrapping. Het hof veranderde dit in een langdurige, gedeeltelijk voorwaardelijke, schorsing, omdat uiteindelijk van zelfinzicht is gebleken en de hulp van een psycholoog en een coach is ingeschakeld.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

4. Advocaten onderling

9. Maatregelen