Naar boven ↑

Update

Nummer 6, 2019
Uitspraken van 25-03-2019 tot 09-04-2019

Hierbij ontvangt u de zesde editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn zes uitspraken geselecteerd; twee uitspraken van de raad van discipline Amsterdam, drie uitspraken van de raad van discipline ’s-Hertogenbosch en een uitspraak van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSHE:2019:47; integriteit, vertrouwen in de advocatuur
De advocaat had zich moeten realiseren dat hij betrokken kon raken bij strafbaar handelen door voor zijn onder beperkingen geplaatste cliënt gegevens door te geven aan derden (r.o. 5.1).

ECLI:NL:TADRARL:2019:48; professionele distantie
Een advocaat die voor zichzelf optreedt dient voldoende professionele distantie te betrachten. De advocaat is daar niet in geslaagd door emotionele uitbarstingen en een onaanvaardbare toonzetting in correspondentie aan de wederpartij en gerechtelijke instanties (r.o. 5.17).

ECLI:NL:TADRSHE:2019:43; beëindiging van de opdracht
In deze zaak vormde een betalingsachterstand voldoende rechtvaardiging voor de advocaat om de werkzaamheden te beëindigen. Bij de beëindiging van de opdracht is de advocaat zorgvuldig te werk gegaan (r.o. 5.6 en 5.7).

ECLI:NL:TADRAMS:2019:72; verantwoordelijkheid voor handelen juridisch medewerker
In deze uitspraak wordt geoordeeld dat de advocaat tuchtrechtelijk verantwoordelijk is voor het inadequate handelen van de op zijn kantoor werkzame jurist. Het had daarnaast duidelijk moeten zijn voor de cliënt dat de medewerker geen advocaat was. Ook voor deze onduidelijkheid is de advocaat tuchtrechtelijk verantwoordelijk (r.o. 5.2- 5.9).

ECLI:NL:TADRAMS:2019:73; beroepsaansprakelijkheid, contact met verzekeraar
Deze uitspraak is geselecteerd omdat de raad van discipline daarin heeft geoordeeld dat er geen rechtsregel is die verplicht om een (derde)benadeelde onder alle omstandigheden direct contact op te laten nemen met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de advocaat (r.o. 5.2).

ECLI:NL:TADRSHE:2019:44informatievoorziening over financiële verplichtingen
Uit deze uitspraak volgt dat onduidelijkheid bij de cliënt ten aanzien van de financiële consequenties van het inschakelen van een advocaat voor rekening komt van de advocaat (r.o. 5.4).

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

 

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

7. Financiële aangelegenheden